ท่านชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางมา มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยตำบลลิ้นฟ้า

ท่านชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางมา มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยตำบลลิ้นฟ้า

19 ต.ค. 2022 13:50:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 72

วันที่ ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๖๕  เวลา  ๑๐.๐๐ น. ท่านชนมณัฐ  รอดบุญธรรม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เดินทางมา 
มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยตำบลลิ้นฟ้า  ณ  ห้องประชุม  อบต.ลิ้นฟ้า
 

TOP