บริจาคข้าวกล่องพร้อมอาหารว่าง ให้เจ้าหน้าที่ในศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม

บริจาคข้าวกล่องพร้อมอาหารว่าง ให้เจ้าหน้าที่ในศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม

18 ต.ค. 2022 09:55:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ลิ้นฟ้า 71

TOP