ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนตร์ส่วนกลางที่ใช้ในราชการ หมายเลขทะเบียน บธ 4200 ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนตร์ส่วนกลางที่ใช้ในราชการ หมายเลขทะเบียน บธ 4200 ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ส.ค. 2022 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลิ้นฟ้า 77

TOP