รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ อบต. ลิ้นฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ อบต. ลิ้นฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

1 เม.ย. 2022 09:00:00 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.ลิ้นฟ้า 119

TOP