ร่วม พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช

ร่วม พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช

23 ต.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 62

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น.  นายอุดร จำปาเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา พนักงาน  
        ร่วม พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอยางชุมน้อย
 

TOP