ร้านแสงไพบูลย์การเกษตร นำถุงยังชีพมามอบให้ชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

ร้านแสงไพบูลย์การเกษตร นำถุงยังชีพมามอบให้ชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

11 ต.ค. 2022 13:41:53 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ลิ้นฟ้า 76

TOP