สถิติการกล่าวหาร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2565-31มีนาคม 2566)

สถิติการกล่าวหาร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2565-31มีนาคม 2566)

26 เม.ย. 2023 16:17:20 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.ลิ้นฟ้า 59

https://backend.linfa.go.th/uploads/files/1/news/_1682500899.pdf

TOP