องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า ขอเชิญเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า ขอเชิญเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

13 ม.ค. 2023 11:44:34 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ลิ้นฟ้า 13

TOP