องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า
ตำบลลิ้นฟ้า เมืองหน้าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม ตักบาตรเทโว งานบุญปลอดเหล้า ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
 • รายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566
 • งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2566
 • รายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2566
 • กิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ"
 • กิจกรรม โครงการสวมหมวกนิรภัย ประจำปีการศึกษา 2566
 • จดหมายข่าว กิจกรรมโครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566
 • จดหมายข่าว กิจกรรมพิธีเปืดโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตในเด็กปฐมวัย
 • กิจกรรมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 3
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
 • -

  เอกสารประกาศภาษาอังกฤษ
   

  อำนาจหน้าที่
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

                      
       ข่าวสาร อบต.ลิ้นฟ้า
   

   

   

   

   

   

  ข่าวสาร

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 20 จาก 186 ผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 20 จาก 20 ผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์

  แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ

  ไม่พบผลลัพธ์

  ผลิตภัณฑ์ในตำบล

  ไม่พบผลลัพธ์

  บริการประชาชน

  สำนักปลัด
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองคลัง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองช่าง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองสวัสดิการสังคม
   ไม่พบผลลัพธ์

  ปฏิทินงาน

  หนังสือ/วารสาร/เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

  คลังความรู้

  ลิงก์ที่น่าสนใจ


  TOP