หยุด ยั้งยาเสพติดหายนะ แผ่นดิน

001

       ชาวตำบลลิ้นฟ้าร่วมใจสานต่อพระราชปณิธานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หยุด ยั้งยาเสพติดหายนะ แผ่นดิน องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ

001.jpg 002.jpg 003.jpg

004.jpg 005.jpg 006.jpg

007.jpg 008.jpg 009.jpg

010.jpg 011.jpg 015.jpg

016.jpg 017.jpg 018.jpg

019.jpg 020.jpg 021.jpg

022.jpg