header

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข่าวสารราชการ

6.png6.png8.png7.png0.png
วันนี้22
เมื่อวาน45
สัปดาห์นี้67
เดือนนี้1568
ทั้งหมด66870

ข้อมูลของคุณ

  • ไอพี 3.227.247.17
  • บราวเซอร์ Unknown
  • เวอร์ชั่น
  • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ใครบ้างออนไลน์

1
ออนไลน์

วันอังคาร, 26 มกราคม 2564 11:28

พันธกิจ              logo

 
                            พันธกิจ

 
  1. พัฒนาการคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐาน  
  2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน  
  3. ส่งเสริมการท่องเที่ยว  
  4. ส่งเสริมการศึกษา  
  5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
  6. พัฒนาการบริหารและการบริการตามหลักธรรมาภิบาล  
  7. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
     วิสัยทัศน์

                                               logo   
 

                                                    วิสัยทัศน์
                               องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้าตำบลลิ้นฟ้า

                               ตำบลลิ้นฟ้า  เมืองหน้าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม 
                     ตักบาตรเทโว  งานบุญปลอดเหล้า  ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
 

ข้อมูลหมู่บ้านและจำนวนประชากร

logo


 
 เขตการปกครอง
        องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า มีจำนวนหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบทั้งหมด 14 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า
เต็มทั้งหมู่บ้าน ดังนี้

 
      1. หมู่ที่      1  บ้านลิ้นฟ้า
         
      2.หมู่ที่       2 บ้านลิ้นฟ้า
         
      3.หมู่ที่       3 บ้านลิ้นฟ้า
         
      4.หมู่ที่       4  บ้านลิ้นฟ้า  
         
      5.หมู่ที่       5 บ้านดินดำ
         
      6.หมู่ที่       6 บ้านผักขะ
         
      7.หมู่ที่       7 บ้านผักขะ  
         
      8.หมู่ที่       8 บ้านผักขะ  
         
      9.หมู่ที่       9 บ้านดินดำ
         
      10. หมู่ที่  10 บ้านลิ้นฟ้า
         
      11. หมู่ที่  11 บ้านลิ้นฟ้า
         
      12. หมู่ที่  12 บ้านผักขะ
         
      13. หมู่ที่  13 บ้านผักขะ
         
      14. หมู่ที่  14 บ้านลิ้นฟ้า

foot

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า
ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์   33190 
โทร.045 826471