กิจกรรม การทำความสะอาด การจัดการขยะมูลฝอย การพัฒนาปรับภูมิทัศน์ข้างถนนสายลิ้นฟ้า - ดอนโก
6 พ.ย. 2023 15:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 56
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น.            องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า   นำโดย นายอุดร  จำปาเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า พร้อมด้วยหัวหน้...
กิจกรรมเคารพธงชาติเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
28 ก.ย. 2023 14:44:07 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 137
วันที่ 28 กันยายน 2566              กิจกรรมเคารพธงชาติเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในวัน...
การดำเนินการต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ในทุกๆ 5 ปี
30 มิ.ย. 2023 13:51:36 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 112
วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00 - 12:00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า ได้ให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า จัดการดำเนินการต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ประชาชนใช้ประโ...
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย รอบ2
26 มิ.ย. 2023 10:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 99
วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอุดร จำปาเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/คณะผู้บริหาร/ข้าราชการ/ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า ได้ต้อนรับ นางพัชมณฑ์ ศรีคำ ท้องถิ่นอำเภอยางชุมน...
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมัน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2566
16 มิ.ย. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 98
วันที่ 16 มิถุนายน 2566 งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมัน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2566 ณ วัดบ้านดินดำ...
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมัน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2566
15 มิ.ย. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 102
วันที่ 15 มิถุนายน 2566 งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอยางชุมน้อย  ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมัน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุน...
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ปีงบประมาณ 2566
14 มิ.ย. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 108
วันที่ 14 มิถุนายน 2566 งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมัน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ปีงบประมาณ 2566
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566
7 มิ.ย. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 103
เมื่อวันที่ 7 เดือน มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 น. งานสาธารณสุข ได้ดำเนินการ โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ 2566
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
3 มิ.ย. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 90
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 ร่วมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล(ข้าวสาร อาหารแห้ง) พร้อมพิธี...