การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
26 พ.ย. 2021 09:05:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ลิ้นฟ้า 551
สามารถแจ้งเหตุ ได้ภายในวันที่ 21-27 พ.ย.64 และวันที่ 29 พ.ย.64 - 5 ธ.ค.64 แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดที่ไม่อาจไปใ...