การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
19 เม.ย. 2024 11:10:00 รายงานอื่นๆ อบต.ลิ้นฟ้า 452
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบ...
รายงานการสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ที่เป็นเรื่องทั่วไป และเรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
31 ต.ค. 2017 09:00:00 รายงานอื่นๆ อบต.ลิ้นฟ้า 208
รายงานการสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ที่เป็นเรื่องทั่วไป และเรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561