จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า

จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า

25 มี.ค. 2024 15:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ลิ้นฟ้า 52

วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น.
     งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า ได้จัดประชุมการจัดกิจกรรมตั้งจุดบริการประชาชนในเทศกาลสงกรานต์2567 เพื่อแก้ไขรายชื่ออปพร. และการเสนอแผนดำเนินงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า นำโดย นายรุ่งโรจน์ เสาเวียง รองนายก อบต.ลิ้นฟ้า เป็นประธานในการประชุม นายธนพิพัฒน์ ฉัตรสายทอง เจ้าพนักงานป้องกันฯ ประชุมร่วมหารือกับกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ และอปพร. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยTOP