ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมปรับเกรด สายบ้านลิ้นฟ้า ไปห้วยสีใคร หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมปรับเกรด สายบ้านลิ้นฟ้า ไปห้วยสีใคร หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 พ.ย. 2022 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลิ้นฟ้า 222

TOP