ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่งานสนับสนุนด้านการจัดทำข้อมูลจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่งานสนับสนุนด้านการจัดทำข้อมูลจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 พ.ย. 2022 16:33:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลิ้นฟ้า 51

TOP