ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมลาดพื้นพร้อมปูกระเบื้องบริเวณด้านหลังตัวอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมลาดพื้นพร้อมปูกระเบื้องบริเวณด้านหลังตัวอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ก.ย. 2022 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลิ้นฟ้า 65

TOP