ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ครั้งที่2) ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ครั้งที่2) ประจำปี พ.ศ.2566

18 ก.ค. 2023 14:19:16 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ลิ้นฟ้า 156

TOP