ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนตำบลลิ้นฟ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนตำบลลิ้นฟ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565

9 ธ.ค. 2022 16:20:54 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 90

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนตำบลลิ้นฟ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า

TOP