ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า เพื่อประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2566

ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า เพื่อประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2566

10 ก.พ. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 170

วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เมื่อเวลา 09.30น 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า ได้เรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า เพื่อประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2566TOP