รายงานการสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ที่เป็นเรื่องทั่วไป และเรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานการสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ที่เป็นเรื่องทั่วไป และเรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

31 ต.ค. 2017 09:00:00 รายงานอื่นๆ อบต.ลิ้นฟ้า 104

รายงานการสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ที่เป็นเรื่องทั่วไป และเรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

TOP