ออกมาเยี่ยมบ้านผู้ประสบอัคคีภัย บ้านผักขะ หมู่ที่ ๑๒

ออกมาเยี่ยมบ้านผู้ประสบอัคคีภัย บ้านผักขะ หมู่ที่ ๑๒

4 เม.ย. 2022 11:06:46 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 35

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา  ๑๐.๐๐ น  
นำโดยเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ  ออกมาเยี่ยมบ้านผู้ประสบอัคคีภัย  บ้านผักขะ หมู่ที่  ๑๒

TOP