การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า สมัยสามัญ สมัยที่๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า สมัยสามัญ สมัยที่๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

6 พ.ค. 2022 16:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 166

เมื่อวันที่ ๖ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. งานกิจการสภา ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า สมัยสามัญ สมัยที่๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า

TOP