ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ ณ โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม เพื่อเป็นการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน

ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ ณ โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม เพื่อเป็นการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน

11 พ.ค. 2022 11:50:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 38

เมื่อวันที่ ๑๑ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. งานสาธารณสุข ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ ณ โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม เพื่อเป็นการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน

TOP