คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างถนนคินกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนบ้านดินดำ-คลองส่งน้ำ ม.9

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างถนนคินกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนบ้านดินดำ-คลองส่งน้ำ ม.9

2 มิ.ย. 2022 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ลิ้นฟ้า 27

TOP