กิจกรรม การทำความสะอาด การจัดการขยะมูลฝอย การพัฒนาปรับภูมิทัศน์ข้างถนนสายลิ้นฟ้า - ดอนโก

กิจกรรม การทำความสะอาด การจัดการขยะมูลฝอย การพัฒนาปรับภูมิทัศน์ข้างถนนสายลิ้นฟ้า - ดอนโก

6 พ.ย. 2023 15:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 155

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น.

           องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า   นำโดย นายอุดร  จำปาเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า เข้าร่วมกิจกรรม การทำความสะอาด การจัดการขยะมูลฝอย การพัฒนาปรับภูมิทัศน์ข้างถนนสายลิ้นฟ้า - ดอนโก ปรับภูมิทัศน์ข้างถนนสายเลี่ยงบ้านผักขะ และบริเวณโดยรอบพื้นที่ ให้มีความสะอาด สวยงาม และปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับจัดงาน   เฉลิมฉลอง 241 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ในระหว่างวันที่ 17 – 21 พฤศจิกายน 2566TOP