Your Image
องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า
ตำบลลิ้นฟ้า เมืองหน้าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม ตักบาตรเทโว งานบุญปลอดเหล้า ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
 • รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 • การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 • รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส 2/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 • ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า ดำเนินการเก็บรวบรวมและนำขยะอันตรายชุมชนไปกำจัดอย่างถูกวิธี ประจำปี2567
 • จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า
 • จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า
 • จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 • -

  เอกสารประกาศภาษาอังกฤษ

   

  อำนาจหน้าที่
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

                      
       ข่าวสาร อบต.ลิ้นฟ้า

  ข่าวสาร

  จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า
  25 มี.ค. 2024 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ลิ้นฟ้า 27
  วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น.      งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า ได้จัดประชุมการจัดกิจกรรมตั้งจุดบริการประชาชนในเทศกาลสงกรานต์2567 เพื่อ...

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 20 จาก 288 ผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 20 จาก 40 ผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์

  กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า

  แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ

  ไม่พบผลลัพธ์

  ผลิตภัณฑ์ในตำบล

  ไม่พบผลลัพธ์

  บริการประชาชน

  สำนักปลัด
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองคลัง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองช่าง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองสวัสดิการสังคม
   ไม่พบผลลัพธ์

  ปฏิทินงาน

  หนังสือ/วารสาร/เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

  คลังความรู้

  ลิงก์ที่น่าสนใจ


  TOP